Coaching versus Mentoring

Termenii de Coaching și Mentoring sunt, cu siguranță două dintre numele cele mai des
întâlnite când vine vorba despre cursuri sau sesiuni de coaching / training de la oameni
care se doresc
să fie considerate personalități din domeniul dezvoltării personale și profesionale și a
resurselor umane.
Mentoratul este o relație de învățare, axată în general pe dezvoltarea carierei pe termen
lung a unei persoane care primește sprijin de la o persoană cu experiență. Scopul
principal este acela de a stimula creșterea personală și profesională, dezvoltarea
abilităților, cunoștințelor și înțelegerii unui anumit domeniu.
Coachingul implică de obicei o relație pe o durată finită, cu accent pe consolidarea sau
eliminarea comportamentelor specifice din prezent. Un coach îi ajută pe profesioniști să
corecteze comportamentele care le diminuează performanța sau le întăresc anumite
convingeri limitative.
Diferența între coaching și mentoring se poate observa și prin cuvintele alese; daca în
mentoring spui: “tonul folosit de tine m-a făcut să cred că ești obosit, în următorul apel
pune mai mult zâmbet”, în coaching ești întrebat: ”cum te-ai simțit în momentul în care
ai preluat acest apel?”, urmând că tu să îți oferi răspunsul și să te gândești cum și daca
vrei să acționezi într-un anumit fel mai departe.
COACHING
Esența coaching-ului:
Este procesul prin care o persoană (coachee) dorește să se schimbe și să urmeze o anumită
direcție, iar acest proces de schimbare este facilitat de o altă persoană (coach) care oferă
susținere și claritate pentru atingerea obiectivului propus de coachee.
Portretul unui coach:
O persoană a cărei expertiză ține mai degrabă de procesul și modul în care ajungi să
generezi soluții și să schimbi anumite elemente cognitiv-comportamentale și care nu e
necesar să fie specializată pe domeniul de activitate al coachee-ului pentru a-l ajuta și
pentru a avea rezultate.
Nevoile adresate:
Coaching-ul adresează diversele nevoi de schimbare intrinsecă (pe comportament și/sau
competențe „soft”), iar această dorință și motivație de schimbare vine din partea
2
coachee-ului. Ajută la crearea unui mod de gândire orientat spre soluții, pliat pe diverse
situații specifice și crește gradul de adaptabilitate personală. Nevoile pot să fie elemente
ce țin de sfera personală sau profesională, iar direcția e decisă de coachee. Coach-ul este
acolo doar pentru a facilita și ghida procesul de schimbare, nu pentru a oferi soluții
concrete.
Stil de abordare
Procesul de coaching se orientează înspre a ajuta coachee-ul să-și găsească singur
răspunsurile la niște provocări personale sau profesionale, iar coach-ul este acolo pentru
a oferi un model prin care se poate ajunge la acest rezultat, model creat pe baza
personalității coachee-ului. Durata procesului variază în funcție de nivelul la care
dorește coachee-ul să producă schimbarea, dar e nevoie de un timp mai îndelungat
pentru a forma o relație de încredere între părțile implicate.
Impact/Rezultate
Facilitează schimbarea și generează angajament crescut din partea coachee-ului pentru
proces. Spre deosebire de mentoring, la coaching e mai dificil să corelezi impactul
acestuia cu niște rezultate directe în performanță sau productivitate, mai degrabă
coaching-ul e responsabil pentru crearea contextului favorabil și a mentalității potrivite
pentru a produce schimbare și în final rezultatele dorite.
MENTORING:
Portretul unui mentor:
O persoană specializată / expertă pe un anumit domeniu sau pe o anumită arie de
business/tehnică și care, pe lângă aceste cunoștințe teoretice, are și o vastă experiență în
testarea și aplicarea lor și este dornică să împărtășească această experiență cu mentee-ul.
Nevoile adresate în mentoring:
Un program de mentoring e potrivit pentru persoanele care își doresc să crească în
domeniul respectiv. Aceste persoane sunt în ipostaze noi din punct de vedere
profesional și au nevoie de un model și de ghidaj pentru a se putea adapta și învăța mai
rapid decât în mod standard. Un asemenea program e potrivit și în situațiile în care
există anumite competențe transferabile doar prin experimentare, iar din motive de
eficiență (timp-bani etc.) nu există o perioadă de acomodare.
Stil de abordare
3
Procesul în sine se canalizează pe transferul de experiență de la mentor către mentee.
Chiar și așa, nu e o relaționare pur tranzacțională. Se lucrează pe exemple și situații din
trecut ale mentorului și din prezent a mentee-ului, din care se extrag anumite învățături
și se creează moduri noi de operare și rezolvare. Poate fi un proces mai îndelungat și
necesită o relație bazată pe interese comune din partea ambelor părți și pe recunoașterea
experienței mentorului și a potențialului mentee-ului.
Impact/Rezultate
Creează perfomanță cu evitarea unor costuri generate de lipsa de experiență a menteeului. Livrează valoare mai mare, într-un interval de timp mai scurt. Dezvoltă în mod mai
eficient competențe tehnice care iau prea mult timp pentru a fi învățate prin practică și
experimentare individuală.
IMPORTANT:
Mentoratul este procesul de dezvoltare a unei persoane (protegee / mentee) cu mai puțină
experiență, ajutată și ghidată de către o altă persoană (mentor) cu mai multă experiență și
cu un bagaj mai mare de cunoștințe specifice domeniului în care cei doi activează.
De cele mai multe ori, programele de mentoring sunt potrivite pentru situațiile în care se
dorește un program de training care nu se găsește pe piață. Din punct de vedere sociouman, mentorul este acea persoana care încurajează, sfătuiește și acorda sprijin unei alte
persoane, având că scop evoluția carierei celui din urma. În același timp, el este cel care
oferă și asistenta practica pentru a asigura posibilitatea de atingere a obiectivelor de
dezvoltare profesionala și personala.
De cele mai multe ori, mentorul se găsește în cadrul aceluiași domeniu cu cel în care este
protejatul și la un moment dat acesta a ocupat aceiași poziție sau una similara cu cea a
protejatului. Astfel, mentorul deține cunoștințele profesionale și aptitudinile necesare
pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor acelei poziții. In unele companii, mentorul este
cel care stabilește lista de training-uri la care participa angajatul și care îl consiliază în
cazul promovării acestuia.
Mentoratul trebuie să fie perceput că un proces al cărui scop este acela de a transmite
informații și de a forma un set de abilitați, coordonate de persoane cu experienta vasta
într-un domeniu canalizate înspre debutanți.
Din acest motiv, mentoratul trebuie privit că fiind un proces interactiv între două
persoane, bazat pe premisa implicării ambelor părți, de ghidare a dezvoltării învățării și
de asumare a obligațiilor ce le revin conform statusurilor lor.
Orice relație de mentoring se desfășoară de-a lungul unei perioade de timp suficiente
pentru că mentorul să se asigure că cel pe care îl “ghidează”, dezvolta și folosește la cote
maxime informațiile pe care acesta i le oferă.
4
De-a lungul acestei perioade atât nevoile cat și natura relației dintre cei doi se modifica,
mentorul trebuie să fie cel care să conștientizeze aceste schimbări și să varieze, în funcție
de cerințe, gradul și tipul de atenție, ajutor, sfat, informație și încurajare pe care le oferă.
Mentorii sunt oameni cu experienta, care doresc să își împărtășească cunoștințele, sunt
consilieri care ghidează emoțional, profesional și moral protejații / mentee-i.
Mentorii oferă periodic un feedback specific asupra performantei persoanei pe care o
pregătesc. De asemenea, ei sunt reale surse de informație și ajutor în obținerea unor
facilități, ei fiind practic modele de identitate.
E foarte important să înțelegem competențele și nuanțele diferite ale celor două abordări
și să ne bazăm alegerea pe nevoia de dezvoltare și pe rezultatul dorit. Personal, consider
că mentoring-ul ajută pentru a dezvolta abilități și a transfera experiență, pe când
coaching-ul l-aș vedea mai degrabă folosit pentru a schimba comportamente care nu ar fi
sănătos să fie schimbate prin supra-procedurizare sau altfel de măsuri limitative.
Termenii „mentorat” și „coaching” se folosesc eronat în același context, ceea ce produce
eroarea. Deși sunt termeni similari în susținerea dezvoltării cuiva, ele implică aspecte
diferite.
Mentoratul constă într-o relație pe termen lung axată pe susținerea creșterii și dezvoltării
unei persoane, mentorul devenind o sursă de inspirație și sprijin.
Coachingul implică de obicei o relație pe o durată finită, cu accent pe consolidarea sau
eliminarea comportamentelor specifice din prezent.
Un coach îi ajută pe profesioniști care au deja abilități să corecteze comportamentele care
le diminuează performanța sau le întăresc anumite convingeri limitative pe cand un
mentor transferă abilități.
Mentoringul este ÎNTOTDEAUNA gratuit și un Mentor va avea un număr maxim de 2
mentees / protejați / an.

Mai multe aici : www.monasi.ro